اتاقی برای دو نفر

جایی برای حرف های امروز، که دیروز و فردا تکرار نمی شوند.

تو کجایی تا شوم من چاکرت؟

خدا.

اینجا یک نفر می نویسد.
آرشیو مطالب
Designed By Erfan Powered by Bayan